صبر کنید...


Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

خبرنامه مااسلوفود ایران Slow Food Iran

bannerwdsd.jpg

             
       
 

Slow Fish
اسلو فیش
ماهی آهسته

 

Slow Meat
اسلو میت
گوشت آهسته

 

Youth Network
یوث نتورک
انجمن جوانان

 
             
       
 

Ark of Taste
آرک آو تیست
گنجینه طعم

 

Slow Food Presidium
پرسیدیوم
تنوع گونه ها

 

Earth Market
ارث مارکت
فروشگاه زمین

 
             

Slow Food Iran Members

 RSS    محصولات جدید

کلیه محصولاتی که در این پایگاه برای فروش معرفی شده اند، از تولیدکنندگان محلی و با تایید سلامت اسلوفود به منظور حمایت از کسب و کار های خُرد و روستایی قرارداده شده اند.
 
تمام مبلغی که توسط شما پرداخت می گردد مستقیم به حساب تولیدکننده واریز می گردد. اطلاعات تماس ایشان نیز در مشخصات محصولات قید گردیده است.