صبر کنید...


Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

خبرنامه ما


توسعه بازارچه های محلی کشاورزی برای توسعه فرهنگ تغذیه سالم

درج شده در 1st Mar 2018 @ 9:02 AM

موضوعی که در مطالعات بررسی شده، بازارچه محلی «کالسیما» در شهر ریگا، پایتخت لتونی است. بازاری که برای شیوه خلاقانه ارائه مواد غذایی و صنایع دستی آن شناخته شده است.

 

Image result for local market europe

 

میکلیس گریوینس، جامعه شناس می گوید: «این تنها مکان در شهر ریگا است که بازارچه محلی آن حفظ شده و سالهاست که مشغول به کار است. این موضوع برای پژوهشگران جالب است که چرا دیگر بازارچه ها در کارشان شکست خورده اند اما این یکی موفق بوده است؟»

در لتونی مانند بسیاری دیگر از کشورها، با توسعه کار فروشگاههای زنجیره ای، بازارچه های کشاورزان محلی رو به تعطیلی هستند. اما بازارچه محلی «کالسیما» لتونی توانسته هر سال ۱۰۰ هزار بازدید کننده جلب کند. راز موفقیت آن چیست؟

ایلونا کندا، جامعه شناس در پاسخ می گوید: «می توانم بگویم تجربه. البته مدرن نیز شده است. شما به دنبال خلق تجربه ای هستید و البته نمی توانید آن را به تنهایی انجام دهید. این کار با مشارکت ممکن می شود. مردم در اینجا شرکت کنندگان فعالی در این زمینه بوده اند.»

جامعه شناسان دریافتند که رویدادهای رایگان فرهنگی مانند نمایشگاه های هنری، کنسرت، پخش فیلم و فعالیتهای متنوع برای کودکان، به اتحاد کشاورزان و مشتریان کمک می کند تا ارزش های مربوط به زندگی سالمتر و حفظ میراث فرهنگی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. کاری که فروشگاههای زنجیره ای نمی توانند انجام دهند.

تالیس تیسنکوف، جامعه شناس می گوید: «راز حفظ این مکان، ورودی های فوق العاده از فرهنگ به سیستم تامین مواد غذایی در محیط شهری است. این شگفت انگیز است که شما تا چه اندازه می توانید ورود مواد غذایی به شهر از طریق ابزارهای فرهنگی و همچنین امکانات تفریحی را ممکن کرده و به آن سرعت بدهید.»