صبر کنید...


Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

خبرنامه ما


معرفی کتاب : طبیعت مواد غذایی، زیست شناسی و فرهنگ

درج شده در 28th Dec 2017 @ 9:50 AM

طبیعت مواد غذایی، زیست شناسی و فرهنگطبیعت مواد غذایی، زیست شناسی و فرهنگ

این کتاب به مطالبی در مورد گذر از جامعه روستایی ،منشا کشاورزی مدرن ،سیستم غذا ، بحران غذا در جهان سوم ، غذا و محیط ، بیوتکنولوژی و زندگی مهندسی و تاثیر آن بر روی غذا ،سیستم غذا در جوامع بین المللی و انقلاب های غذایی  پرداخته است .سیستم غذای مدرن از چندین اجزای تشکیل شده است که هر کدام درنوع خود پیچیده است و معمولا توسط متخصصان علوم غذایی وطبیعی از نظر تغییرات مورد بررسی قرار می گیرند . ممکن است این بررسی ها در زمینه تغییرات در زمینه تکنولوزی در کشاورزی ویا اقتصاد مواد غذایی ، در طرح تحول غذا باشد.تغییرات کشاورزی و تحول غذا از طریق فرایندهای صنعتی به ندرت با اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارند. فرآیند هایی که هر کدام به توضیح جدا گانه ای احتیاج دارند . راه بحث در مورد مصرف مواد غذایی خانوار شهری و تغییر در کار انجام شده توسط زنان خانه را مشخص میکند .گرچه این بحث توجه علاقه مندان مسائل فمینیستی را به خود جلب کرده است اما با توجه به تغییرات پیش آمده این موضوعات به دو بخش اجتماعی و اقتصادی وخانوارهای شهری وروستایی تقسیم می شود.جابجایی مشارکت زنان از خانه به جامعه و فعالیت آنها در جامعه مدرن و رژیم شهری فرآیند تغییرات غذا را در جامعه مدرن شهری به وجود آورده است. آنچه در مزارع رخ داده است مانند همین جابجایی زنان از خانه به جامعه است . در جوامع صنعتی پیشرفته زنان نقش مهم وتاثیر گذاری را درمزرعه خانوادگی بازی می کنند .نقش هایی را که ممکن است در اجرا انجام شود . مناطق روستایی و زنان به یک نهاد اجتماعی بسیار مهم که غالب بر سایر فعالیت ها است تبدیل شده اند .

بازسازی طبیعت
تبدیل خانواده به ویژه در عرضه ورودی های صنعتی به کشاورزی، که مزرعه به نوبه خود نشان دهنده تغییرات در اقتصاد گسترده تر صنعتی است . آنها را در صنایع فرآوری مواد غذایی “پایین” قرار می دهد. پس ضروری است که ما سیستم غذایی را به عنوان یک سیستم شکل گرفته زیست محیطی مشاهده کنیم. ارتباط بین بخش های این سیستم به عنوان تعادل در بخش کشاورزی وکارزنان درخانه در زندگی شهری و فعالیتشان در مزرعه ضروری است. نقش زنان توجه مارا به خود جلب کرده است .و آن را نمی توان به این که ما درک درستی از غلبه توسعه روستایی ،کار یا وضعیت زنان در پیشبرد سیستم غذایی مدرن نداریم دانست .این نقش ها در کشور های متفاوت متغیر وپراکنده است مثلا در کشور های صنعتی و کشورهایی همچون انگلستان وایالات متحده بیشتر است حتی در خود این کشور ها نیز در نواحی شمالی وجنوبی متغیر است . این کتاب به مسئله که چگونه ساختارجنسیتی باعث تغییر در روابط اجتماعی  و یک پتانسیل ساختاری مهم برای تغییر نگرش یک جامعه می شود توضیحاتی ارائه کرده است سیستم غذا توسعه یا تسهیل توسعه مدرن را تحت تاثیر قراردهد.واضح است که نقش زنان به طور اساسی تغییر کرده است.در طول قرون گذشته طبقه های اجتماعی به خدمتکاران ، والدین ،کودکان کار ، زنان کار و خانه دار تقسیم میشد .که پدیده جوامع صنعتی باعث تقسیم کار برای زنان شد این تغییرات صنعتی باعث به وجود آمدن عوامل وساختار جدیدی از مصرف مواد غذایی شد.اقتصاد خانوارها از مزرعه به زندگی شهری تبدیل شد.جوامع در امریکای شمالی و استرالیا هستند که هسته ی تولید گوشت و دانه در جوامع صنعتی  محسوب می شوند . در اقصاد کلان این موضوع مطرح میشود که چگونه  یک سیاست غذایی ارزان نه صرفا غذا و سایر کالاهای اساسی بلکه برای طیف وسیعی از از محصولات که روند صنعتی شدن را پی گرفته اند تدارک دید. کالا های مصرقی پیشرفته و یا تکنو لوژی داخلی و یا کالا های سفید نقش مهمی از دیرباز در در صنعتی سازی یک کشور داشته اند .


مواد غذایی صنعتی به طور فزاینده ای در خانواده ها و بیشتر در جوامع صنعتی رو به رشد است. در نیم قرن گذشته پردازش و آماده سازی صنایع غذایی و خدماتی رو به رشد است . و در مقابل موادغذایی خانگی رو به کاهش است که این موضوع برای جوامع انسانی مناسب نیست. تا پایان جنگ جهانی اول کار زنان انتقال مهارت های داخلی بود . تا جنگ جهانی اول خانواده های مرفه انگلیسی به تعداد زیادی از از خدمتکاران برای آشپزی وتمیز کردن خانه متکی بودند.بعد از پایان جنگ جهانی تعداد خدمت گزاران مرد به دلیل بیکاری صعود کرد. در بریتانیا زنان کارهای خانگی را ترک کردند دختران به دلیل حقوق کمتر به کارخانه ها منتقل شدند . نیروی کار تغییر کرد زنانی که همیشه در راه آسیاب بودند برای تیه موادغذایی به کارخانه ها منتقل شدند. و این باعث شد از همان زمان شرایط ایجاد خانواده و استفاده از مواد غذایی تغییر کند.انتقال بسیاری از مهارت های زنان خانوار از خانه داری تا پردازش غذا فرآیند مشابهی شبیه به صنعتی شدن به راه انداخت . زنان نقش کلیدی به عنوان ارائه کنندگان خانواده و صنعت مواد غذایی ایفا می کنند.