صبر کنید...


Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

خبرنامه ما


غذاهای سنتی

غذاهای سنتی

این بخش به همت سرکار خانم عفت صفاری تامین محتوا و راه اندازی گردیده است. ایشان که به عنوان سرآشپز سالهاست به تصحیح ذائقه عموم همت ورزیده، دارای مدارک و افتخارات بسیاری هسنتد که در همین صفحه به آن ها نیز پرداخته خواهد شد.

 

         
 

 آجیل پلو مخصوص

 

خانم صفاری

     
         
 
         
 

 چای انار

 

خانم صفاری

     
         
   
         
 

 آش رشته (یلدا)

 

خانم صفاری

     
         
 
         
 

 کمه جوش

 

خانم صفاری

     
         

دستور تهیه غذا ، نوشیدنی، شیرینی، یا مخلفات خود را برای ما ارسال فرمایید

تا با نام خودتان در سامانه اسلوفود ایران و جهان به ثبت برسد

 

 

معرفی

عفت صفاری 

متولد سبزوار سال1336
کارمند بازنشسته شهرداری
حدود چهل سال در زمینه کارهای هنری و آشپزی و خانه داری فعالیت میکنم
در دبیرستان مقام اول کارهای هنری و اشپزی را توسط خانم مظهری کسب کردم
سال 52 مقام اول دو میدانی و پرتاب وزنه 
سال 59 مقام اول مسابقات اشپزی 
سال62 مقام اول غرفه کارهای هنری
سال 70 مقام اول غرفه کارهای هنری توسط مصطفی ایزدی معاون استاندار و فرمانداری و شهرداری محترم 
سال77 دریافت لوح تقدیر توسط شهرداری 
سال91 مقام برتر سفره هفت سین سنتی
سال 92 مقام دوم سفره هفت سین سنتی
سال93مقام سوم سفره هفت سین سنتی
سال 94 مقام اول جشنواره غذاهای فراموش شده توسط اقای سامان گلریز
سال94 مقام سوم جشنواره غذاهای سنتی
سال 94 مقام دوم سفره های آسمانی به مناسبت ماه رمضان توسط خانم جمشیدیان
سال95 مقام اول جشنواره غذاهای سنتی
سال95 شرکت در جشنواره هتل میثاق برای ثبت غذاهای سنتی سبزوار در میراث فرهنگی 
سال95 کسب مقام اول غذاهای ارگانیک غذاهای اشکنه و چای البالو و دمنوش بادام کوهی