صبر کنید...Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

کدام ماهی

 

کدام ماهی؟

هنگامی که باید تصمیم بگیریم چه ماهی را برای خوردن انتخاب کنیم، بسیاری از اوقات روش صحیح انتخاب را نمی دانیم ... 
توصیه ها، پیشنهادات و تبلیغات دوستان و رسانه ها نیز معمولا برای ماهی و غذاهای دریایی اغلب می تواند متناقض باشد. ارزیابی وضعیت ذخایر ماهی بسیار دشوار است؛ حتی در بهترین حالت، تنها یک تخمین و برآورد کلی در دسترس خواهد بود. ذخایر یک گونه ماهی ممکن است در یک بخش از جهان کافی و در جایی دیگر به طور جدی در معرض خطر باشد.
این بسیار دشوار است که بخواهیم برای تمام جهان یک توصیه واحد داشته باشیم.
مصرف کنندگان متعهد باید به سادگی از مصرف گونه هایی که اجماع به در خطر بودن آنهاست خود داری و جلوگیری کنند. حال شما می توانید یکی از دلایل لیست "در بشقاب من نیست" را متوجه شوید. بهترین توصیه ما می تواند این باشد که اطلاعات بیشتری در مورد منابع غذایی محلی خود، ماهی ها و غذاهای دریایی از رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها، دریاها و اقیانوسها نزدیک به خانه خود را جمع آوری نمایید.
انجمن ما مشتاقانه، در این مسیر با راه اندازی "چالش ماهی آهسته". سعی کرده اعضا را ترغیب به طرح سوال و حضور در مباحث دیگر افراد نماید.
در این پروژه هر داوطلب نتیجه تحقیقات خود از گزینه های ماهی پایدار محلی خود و نیز دستور العمل های خلاقانه و یا سنتی، با الهام از تحقیقات خود را به نمایش می گذارد.