صبر کنید...Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

SlowMeat

اسلومیت

 

بیش از 10 سال است که اسلوفود در خط مقدم در مورد مصرف گوشت و رفاه حیوانات و مثل همیشه، در زمینه های گوناگون عمل می کند: مثل روش های کشاورزی، تولید و مصرف. 

مصرف گوشت در حال تبدیل شدن به طور فزاینده ای ناپایدار در غرب و در سایر نقاط جهان است. برای سلامتی ما، برای سیاره ای که در آن زندگی می کنیم، برای شرایط زندگی کشاورزان و میلیاردها از حیواناتی که پرورش داده و ذبح شدند غیر قابل تحمل است و هر سال مطالبات بازار رو به رشد است.ما چندین بار گفته ایم اما در چند سال گذشته ما آن را با صدای بلند تری فریاد زده ایم  بعنوان مثال پیش بینی شده است که مصرف جهانی از هم اکنون تا سال 2050 دو برابر میشود، مصرف گوشت سالانه در حال رشد از 250 میلیون تن به 500 میلیون تن است.  دراین راه یا راه های دیگر این سیستم سقوط خاهد کرد.

slowmeat3.jpg


چند سال پیش اسلوفود کمپین اسلومیت را راه اندازی کرد با هدف ترویج کار در تولید متوسط در مقیاس کوچک که با توجه به رفاه حیوانات کار می کنند، و در مورد افزایش آگاهی در میان شرکت تولید کننده عادات مصرف پاک کننده و عادلانه تر است. انتخاب های بسیاری وجود دارد که ما می توانیم انتخاب کنیم واثر مثبت بر روی سیستم دارد.اما مبارزات انتخابی میتواند یک شعار ساده و موثر باشد.


اسلومیت: خوردن گوشت کمتر، کیفیت بهتر

با انجام این کار، مزایای فراوان برای سلامتی ما، سیستم کشاورزی و کیفیت هوا، آب و خاک ایجاد کنید. کمپین اسلومیت و رویداد بین امللی اسلومیت هر دو سال یکبار در دنورکلرادو برگزار میشود  در حال کار برای جهان بهتر، تمیزتر و عادلانه تر


For over 10 years Slow Food has been on the front line concerning meat consumption and animal welfare and, as always, acts in a variety of areas: farming methods, production and consumption.

Meat consumption is becoming increasingly unsustainable in the West—and in the rest of the world too. Unsustainable for our health, for that of the planet on which we live, for the living conditions of farmers and the billions of animals who are bred and slaughtered every year to meet the growing demands of the market.

We have said it many times, but for the past few years we have been shouting it more and more loudly: If, as predicted, global consumption doubles from now to 2050, growing from 250 million tons of meat consumed annually to 500 million, in one way or another the system will collapse.

A few years ago Slow Food launched the Slow Meat campaign, aimed at promoting the work of small- and medium-scale producers who work with respect for animal welfare, and at raising awareness among co-producers about better, cleaner and fairer consumption habits. There are many choices we can make that will have a positive effect on the system, but the campaign can be summed up with one simple and effective slogan.


Slow Meat: Eat less meat, of better quality.

By doing this, we would create enormous benefits for our health, the farming system and the quality of the air, soil and water. The Slow Meat campaign, and the international Slow Meat event held every two years in Denver, Colorado, are working for a better, cleaner and fairer world.