صبر کنید...


Slow Food Iran
  Ark of Taste Iran
  Slow Food Almanac

خبرنامه ما


eatlocal

محلی مصرف کنیم


با مصرف محصولات تازه(محلی، فصلی) که در پروسه تولید آن ها از آفت کش ها و کودهای شیمیایی استفاده نشده است می توانیم پیامی روشن و واضح را برای جوامع بین المللی ارسال کنیم که" ما خواستار جایگزین سیستم غذایی صنعتی هستیم".

 

دانلود کاتالوگ کمپین

 

Slow Food - Eat Local.jpg


آیا می دانید مواد غذایی شما چه مسافتی را طی کرده اند؟ از کجا آمده اند؟ چگونه به اینجا رسیده اند؟ آن ها را از کجا تهیه کرده اند؟
این سوالات ساده ای هستند و برای سیاره ما بسیار اساسی هستند، چرا؟ چون منابعی که مواد غذایی خود را تهیه می کنیم پایدار و دائمی نیستند.
وقتی که شما محصولات را خریداری می کنید واسطه ها، شرکت های چند ملیتی بین شما و مواد غذایی شما وجود دارند.

photo-2017-10-20-00-21-48.jpg

از خودتان بپرسید:


چه نوع محصولات غذایی در جایی که شما زندگی می کنید وجود دارد؟ اگر شما غذاهای محلی را از تولیدکنندگان کوچک تهیه کنید از یک طرف از اقتصاد محلی حمایت کرده اید و از طرف دیگر غذایی سالم تر، تازه تر و خوشمزه تر مصرف کرده اید.
اسلوفود با استفاده از شبکه های کوچک تولیدکنندگان برای ثروت و سنت های غذاهای محلی و سنتی کار می کند.
به ما کمک کنید، با شعار "محلی مصرف کنید" ما از همه می خواهیم تغییر کنند و از خودشان شروع کنند.
زمان اجرای کمپین: از 24 مهر 96 تا 13 آبان 96 روز جهانی غذا تلاش برای محلی مصرف کردن است .
از غذاهای فصلی و تولیدکنندگان کوچک در نزدیکی خودتان مصرف کنید  و به سایر دوستان و خانواده توصیه کنید و نتیجه  کار به ما اعلام کنید و عکس بگیرید، ویدیو بسازید، دستورهای آشپزی را برای ما بنویسید و آن ها را در رسانه های اجتماعی با
#Slowfood      ،  #EatLocal    ،  #MenuforChange
اشتراک بگذارید و یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید:

info@biopersia.com

photo-2017-10-20-00-21-57.jpg

به بازار کشاورزان محلی بروید:
به طور مستقیم با کشاورزان منطقه خود در ارتباط باشید. و محلی و فصلی انتخاب کنید. 
با استفاده از مواد اولیه محلی برای خود و خانواده غذا آماده کنید.
اگر تولید کننده هستید درباره فعالیت های روزانه خود به ما بگویید.
اگر عضو شبکه اسلوفود هستید سایر همکاران خود را هم درگیر کنید.